سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی 
مسوول بخش پژوهش و نگارش  
 
 
اجرائى 
همکاری 
پژوهشکده باقر العلوم  
مدیر 
1365/01/01 
1375/12/30 
اجرائى 
همکاری 
فرهنگ کوثر  
سردبیر 
 
 
اجرائى 
همکاری 
انتشارات امیر کبیر  
عضو شوراى فرهنگى  
1366/01/01 
1372/12/29 
همکارى 
همکاری 
مجله حوزه  
عضو، هیئت تحریریه  
1361/01/01 
1365/12/29 
همکارى 
همکاری 
سازمان حج و زیارت 
نمایندگی ولی فقیه  
 
 
اجرائى 
همکاری 
رذتدرذاتذ 
رذارذا 
 
 
رذدذ دتذ  
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی مرکز  
مسوول بخش پژوهش و نگارش  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده باقر العلوم  
مدیریت 
1365/01/01 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
فرهنگ کوثر  
سردبیر 
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
مدرسه عالي شفاء (دانشگاه تهران) 
مدرس 
 
 
معارف 1 و 2 و متون-تاريخ اسلام 
تدریس 
مدرسه عالي زينب(س) (دانشگاه تهران) 
مدرس 
 
 
معارف 
تدریس 
جامعة الزهرا(س)-مدرسه شهيدين 
مدرس 
 
 
تاريخ اسلام، مباحث ولايت فقيه