انتخابات در تفکر قرآنی
38 بازدید
محل نشر: مبلغان » خرداد و تیر 1384 - شماره 67 (5 صفحه - از 3 تا 7)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی